Baja Cafe® Bean & Cheese Burrito 5 oz.

Mild. Product of USA.